share

Waarom belang hechten aan Carbon Farming

Koolstof is momenteel een veelbesproken onderwerp. Koolstofreductie, koolstofvastlegging, koolstofkredieten - toenemende druk van overheden en consumenten om onze CO2 voetafdruk teverkleinen. Het gesprek over koolstof is echt aan het oplaaien. Maar wat gebeurt er als je hitte en druk uitoefent op koolstof? Het zou zomaar in diamanten kunnen veranderen. In deze blog nemen we een kijkje in Carbon farming en beantwoorden we enkele vragen die je misschien hebt. Wat is carbon farming? Wat zijn de voordelen van carbon farming? Hoe kan ik beginnen met carbon farming? Is CO2-landbouw winstgevend? Hoe kunnen Valtra-oplossingen helpen bij carbon farming? Lees verder om uit te vinden waarom u belang zou moeten hechten aan carbon farming.

Varens zijn een onkruid voor veel landbouwers in berggebieden, maar als hoofdbestanddeel van de veenvrije Dalefoot Composts van Barker and Bland Ltd is het een winstgevend gewas geworden.

Carbon farming – de grondbeginselen

Koolstof kan worden vergeleken met een soort energievaluta. Het kan worden uitgegeven (zoals wanneer we fossiele brandstoffen verbranden en CO2 in de atmosfeer brengen), maar het kan ook worden opgeslagen (zoals wanneer planten koolstof uit de atmosfeer halen en in hun cellen opsluiten). Onder de juiste omstandigheden kan koolstof zelfs voor een zeer lange tijd in de bodem worden opgesloten.

Carbon farming verwijst naar een reeks landbouwtechnieken die erop gericht zijn koolstof uit de atmosfeer te halen en vast te leggen in plantaardig materiaal en in de bodem. Wereldwijd is de bodem een van onze meest waardevolle hulpbronnen. Hoewel de niet aan de veeteelt gerelateerde landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 15% van de overtollige koolstofemissies in de wereld, is de bodem, afgezien van de oceanen, de grootste koolstofput (een middel om koolstof op te slaan). Dit maakt de landbouw tot 's werelds grootste potentiële speler in de koolstofeconomie.

De voordelen van carbon farming

Naast het verminderen van de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer, het matigen van deklimaatverandering en dus het bijdragen aan een betere toekomst, zijn er nog vele andere voordelen verbonden aan het worden van een koolstofboer. De neveneffecten van koolstoflandbouw omvatten vele ecologische voordelen, zoals verhoogde biodiversiteit, verminderde milieu-impact en verbeterde waterkwaliteit. Agronomische voordelen van koolstoflandbouw zijn onder meer een betere bodemgezondheid en een hogere gewasproductie. Er zijn ook veel economische voordelen verbonden aan koolstoflandbouw in de vorm van financiëlestimulansen van de overheid en koolstofhandel.

Hoe koolstof te verbouwen

De kans is groot dat u al enkele carbon farming-technieken toepast. De overkoepelende term carbon farming omvat praktijken die zo breed zijn als regeneratieve landbouw, permacultuur, en biologische landbouw.

Enkele koolstofhoudende landbouwtechnieken zijn:

• Het planten van bedekte gewassen

• Vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen

• Terugbrengen van plantaardig materiaal na de oogst in de bodem

• Regeneratieve landbouw en herstel van biotopen

• Aanplant van bomen en hagen

Valtra smart farming technologieën zoals Valtra Guide, Variable Rate Control, en Section Control kunnen helpen uw eigen CO2-voetafdruk te verkleinen, waardoor het eenvoudiger wordt om CO2-neutraal te worden en zelfs bij te dragen aan het worden van een koolstofput (een netto-verbruiker van koolstof in plaats van een producent). Telemetrie en documentatie zoals Valtra Connect en TaskDoc Pro helpen bij het documenteren van inputs en brandstofverbruik om uw koolstofvoetafdruk te helpen berekenen.

WATCH: Valtra Guide - Valtra TaskDoc and TaskDoc Pro

The business van carbon farming

Veel boeren en loonwerkers passen koolstoflandbouwpraktijken toe om hun bedrijf te diversifiëren en hun winstgevendheid te verhogen. Een voorbeeld van zo'n geval dat Valtra al heeft gedocumenteerd is Barker & Bland Ltd in het VK, dat 25 jaar geleden is overgestapt op de productie van veenvrije compost en tegelijkertijd een loonbedrijf heeft opgezet dat gespecialiseerd is in het herstel van veengebieden. Veel van hun projecten worden door de overheid gefinancierd wegens het enorme potentieel voor koolstofvastlegging (verwijdering van koolstof uit de atmosfeeren opslag in natuurlijke reserves zoals veen). Geschat wordt dat zij in 10 jaar meer dan één miljoenton koolstof in de grond hebben gestopt.

Naast de bijdrage aan de milieuvoordelen van het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering en het herstel van waardevolle habitats, is het werken met koolstof lucratief gebleken. Barker & Bland Ltd heeft ongeveer 50 mensen in dienst en gebruikt Valtra N- en T-serie tractoren voor hun restauratiewerkzaamheden.

Lees meer over Barker & Bland Ltd in dit blogbericht: Valtra helpt koolstof in de bodem te herstellen

In veel gevallen kunnen koolstofarme landbouwmethoden worden gebruikt om koolstofkredieten teverdienen. Koolstofkredieten zijn een algemeen erkend product dat boeren kunnen verdienen doorkoolstofarme landbouwmethoden toe te passen en koolstof terug te brengen naar de bodem. Van cruciaal belang is dat deze koolstofkredieten kunnen worden verhandeld met bedrijven die hun koolstofvoetafdruk willen compenseren, waardoor landbouwers over een nuttige extra bron vaninkomsten beschikken.

Koolstoflandbouw heeft ook een aantal positieve neveneffecten. Door bijvoorbeeld dierlijke mest en stro op het veld te laten liggen, wordt de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem vergroot. Dit verbetert op zijn beurt de gezondheid van de bodem en zijn vermogen om water en voedingsstoffen vast te houden, waardoor u de irrigatie en de bemesting kunt optimaliseren en dekosten kunt drukken.

Carbon farming voor de toekomst

Koolstoflandbouw zal waarschijnlijk steeds belangrijker worden naarmate de huidige klimaatcrisis zich ontwikkelt. Boeren kunnen een belangrijke rol spelen bij het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering door koolstof uit de atmosfeer op te vangen en terug te brengen naar de bodem. Valtra's oplossingen voor precisielandbouw stellen landbouwers in staat hun gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Innovatieve EcoPower-motoren en slimme technologieën zoals Valtra Guide helpen om het brandstofverbruik sterk te verminderen. Door ook duurzame CO2- landbouwpraktijken toe te passen, kunnen landbouwbedrijven zowel hun CO2-voetafdruk verkleinen als nettokoolstofputten worden, waarmee waardevolle koolstofkredieten worden verdiend.

Als u wilt weten hoe Valtra's slimme landbouwoplossingen kunnen helpen het brandstofverbruik en de    sproei-input te verminderen, download dan vandaag nog onze Smart Farming White Paper.