share

Valtra Connect kan straks storingen voorspellen

Valtra Connect zal binnenkort in staat zijn om fouten en dreigende storingen in de tractor te voorspellen. Dat gebeurt door analyse van gegevens die het systeem toch al verzamelt. Hiermee kunnen storingen worden voorkomen en is een betere onderhoudsplanning mogelijk. De klant kan er zelfs voor kiezen om Valtra Connect zelfstandig om assistentie te laten vragen bij de lokale dealer.

Valtra Connect stelt al enkele jaren eigenaren van tractoren en geautoriseerde servicemonteurs in staat om belangrijke tractorgegevens op afstand te volgen. In de nabije toekomst kunnen deze gegevens permanent worden geanalyseerd in Valtra’s Machinebewakingscentrum. Op basis van die analyse kunnen naderende herstel- en servicewerkzaamheden in beeld worden gebracht.

“Tot nu toe gaf Valtra Connect alleen geconstateerde foutcodes en defecten door, maar in de toekomst wordt het mogelijk om een breed scala aan fouten en defecten op voorhand te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een onderdeel dat op het punt staat het te begeven, al tijdens gepland onderhoud worden vervangen”, zegt Stephen Williams, directeur van Technical Service Escalation Management.

De sensoren van de tractor meten grote aantallen variabelen, zoals snelheden, temperaturen, drukken, bedrijfsuren, debieten enzovoort. Als het Machinebewakingscentrum bijvoorbeeld op basis van temperatuur, bedrijfsuren en druk merkt dat een onderdeel niet goed functioneert, wordt er een bericht naar het plaatselijke servicecentrum gestuurd.

“Het dichtstbijzijnde geautoriseerde Valtra-servicecentrum ontvangt een bericht met uitleg over de vermoedelijke storing, instructies voor het verhelpen, een lijst met de benodigde onderdelen en een schatting van de benodigde tijd voor de reparatie. Dit geeft zowel het servicecentrum als de klant de kans om een geschikt moment af te spreken voor de reparatie”, legt Williams uit.

Introductie eind 2020

De nieuwe Valtra Connect dienst is in de zomer en het begin van de herfst onder praktijkomstandigheden bij klanten getest. Hetzelfde systeem is al in gebruik of wordt geïntroduceerd bij andere tractoren, oogstmachines en veldspuiten van het AGCO-concern, dus er is al veel ervaring mee.

Williams: “We zullen aan het einde van het jaar beginnen met de introductie van de service op Valtra-tractoren. Het systeem wordt voortdurend verder ontwikkeld, dus de mogelijkheden om gegevens te analyseren, naderende problemen te detecteren en onderhoudstechnici te voorzien van reparatie-instructies worden voortdurend verbeterd. Dit ontwikkelingswerk wordt vergemakkelijkt doordat we dezelfde technieken in verschillende AGCO-producten kunnen gebruiken.”

De verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden bij de ontwikkeling van huidige en toekomstige modellen.

Valtra Connect zal binnenkort in staat zijn om tractorgegevens te delen met het Valtra Machine-bewakingscentrum voor geavanceerde analyse van de toestand van de tractor. Als trekkerdata wijzen op een dreigende fout of storing, kan er automatisch een bericht worden verzonden naar de plaatselijke dealer van de klant.

Geen extra kosten

De nieuwe dienst zal worden aangeboden als onderdeel van Valtra Connect, zodat er geen extra kosten voor de klanten zijn. Ook is er geen nieuwe hardware of software nodig. Bestaande Valtra Connect-klanten krijgen op eenvoudige wijze toegang tot de nieuwe service, maar uiteraard kan men er ook voor kiezen om de dienst niet te gebruiken.