share

Hoe Smart Farming u kan helpen uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken

Consumentendruk en landbouwbeleid zetten boeren onder grote druk om het volume en de kwaliteit van de opbrengsten te verhogen en tegelijkertijd het gebruik van pesticiden en herbiciden te verminderen. In de Farm to Fork-strategie van de Europese Green Deal worden specifieke doelstellingen genoemd die in 2030 behaald moeten zijn. Ook in veel nationaal en lokaal beleid worden doelen gesteld voor de verduurzaming van de landbouw. In deze blog bekijken we hoe specifieke Smart Farming-technologieën u kunnen helpen uw duurzaamheidsdoelen te bereiken en tegelijkertijd uw opbrengsten en winstgevendheid te maximaliseren.

Verminderd gebruik van pesticiden

In de strategie "Farm to Fork" is als doelstelling opgenomen het gebruik van chemische en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen tegen 2030 met 50% te verminderen. Tegelijkertijd worden consumenten steeds wantrouwiger ten aanzien van het gebruik van pesticiden bij de voedselproductie, wat van invloed is op de aankoopbeslissingen. Als onderdeel van een bredere strategie om van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen af te stappen, kan Smart Farming op verschillende manieren helpen om de hoeveelheid gebruikte spuitmiddelen te verminderen. Section Control van Valtra schakelt automatisch afzonderlijke secties van de spuitboom uit wanneer de tractor de kopakker bereikt of overlap heeft met een bewerkt gebied. Hierdoor vermindert sectiecontrole overlappingen van een gemiddelde van 5% tot 0. In totaal kan het gebruik van sectiecontrole het gebruik van spuitmiddel met 5-10% verminderen.

Smart Farming regelt niet alleen automatisch waar er wordt gespoten, maar ook hoeveel er wordt gespoten. De omstandigheden verschillen per perceel en binnen het perceel, wat betekent dat er op verschillende plaatsen meer of minder moet worden gespoten. Variable Rate Control gebruikt taakkaarten om automatisch het debiet (en dus de hoeveelheid) van de spuit aan te passen terwijl de trekker door het perceel rijdt. Dit zorgt ervoor dat alleen de juiste hoeveelheid op de juiste plaats wordt toegediend, waardoor de totale hoeveelheid gebruikte spuitmiddelen wordt verminderd.

Valtra Variable Rate Control past het debiet automatisch aan volgens de voorgeschreven kaarten, waardoor de toepassing wordt bespaard en de opbrengst wordt verhoogd

Verminderd gebruik van meststoffen

De Farm to Fork-strategie van de EU stelt zich ten doel het totale gebruik van kunstmest met 20% te verminderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de vruchtbaarheid van de bodem niet verslechtert. Bij het spuiten van meststoffen elimineert Section Control overlappingen van spuitboom tot spuitboom en voorkomt verspilling door automatisch delen van de spuitboom uit te schakelen wanneer ze de kopakker passeren. Dit vermindert niet alleen de totale hoeveelheid gebruikte kunstmest, maar voorkomt ook verbranding van het gewas door het bespuiten met een te hoge dosering, waardoor de opbrengst wordt gemaximaliseerd. Door ervoor te zorgen dat de spuitboom wordt uitgeschakeld wanneer deze de kopakker passeert, kan drift buiten het veld worden geminimaliseerd, waardoor wordt voorkomen dat overtollige voedingsstoffen in de wijdere omgeving terechtkomen. Variable Rate Control kan ook de hoeveelheid uitgereden vloeibare meststof verminderen, op dezelfde manier als bij de hierboven genoemde spuittoepassing.

Verhoogde productiviteit

Door de bevolkingsgroei blijft de vraag naar voedselproductie toenemen. Tegelijkertijd wordt in de "Farm to Fork"-strategie de doelstelling geformuleerd om in 2030 25% van de totale landbouwgrond onder biologische landbouw te laten vallen. Smart Farming kan helpen bij het verhogen van de opbrengst per hectare door het nauwkeurig toedienen van sproei- en meststoffen en het verbeteren van de bodemgezondheid en -vruchtbaarheid. Valtra Guide leidt en stuurt uw tractor langs vooraf gedefinieerde rijpaden. Dezelfde rijpaden kunnen elke keer worden gebruikt. Door niet over de grond te rijden buiten deze rijpaden, wordt voorkomen dat de grond wordt verdicht. Minder bodemverdichting resulteert in een betere drainage, betere beluchting en een betere microbiële gezondheid - en dit alles komt de opbrengst ten goede.

Valtra Guide vermindert niet alleen de stress door de trekker voor u te besturen, maar beperkt ook de bodemverdichting tot een minimum door ervoor te zorgen dat de trekker dezelfde rijlijnen aanhoudt

Toezicht en rapportage

Talrijke lokale en nationale regelingen kunnen landbouwers helpen om hun engagement voor duurzaamheid aan te tonen. Vaak eisen partners in de toeleveringsketen garanties met betrekking tot de duurzame praktijken van een landbouwbedrijf. Het bereiken van deze doelstellingen kan dan weer nieuwe markten ontsluiten en een concurrentievoordeel opleveren. Certificering, accreditatie en naleving zijn echter afhankelijk van het leveren van nauwkeurige en precieze gegevens. Door het verzamelen, verwerken en doorsturen van gegevens naar het bedrijfsbureau te automatiseren, kan het proces veel eenvoudiger en sneller verlopen. TaskDoc en TaskDoc Pro van Valtra registreren automatisch de taken die door uw trekker worden uitgevoerd en brengen de gegevens over naar uw Farm Management Information System (FMIS)- systeem. Nauwkeurige taakkaarten voor elk veld en elke toepassing of taak kunnen op kantoor worden gemaakt en geüpload naar SmartTouch. Het enige wat de bestuurder hoeft te doen is aan de slag gaan. Al uw gegevens worden veilig bewaard en kunnen overal worden geraadpleegd.

Op weg naar klimaatneutraal

Zelfs het beheer van grotere vloten kan worden vereenvoudigd met Smart Farming. Met Valtra Connect kunt u bijvoorbeeld in real-time zien waar al uw aangesloten tractoren zich bevinden en verbruiksstatistieken samenstellen die u helpen te identificeren wanneer tractoren stationair draaien of de meeste brandstof verbruiken. De daaruit voortvloeiende verbeteringen in de logistiek en een lager brandstofverbruik kunnen u helpen uw CO2-neutraliteitsdoelstellingen te bereiken.

Smart Farming-oplossingen voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen

Het bereiken van duurzaamheidsdoelen zoals het verminderen van het gebruik van pesticiden en kunstmest en het streven naar CO2-neutraliteit kan positieve effecten hebben op uw bedrijf. Oplossingen zoals Valtra Guide, Section Control en Variable Rate Control helpen ervoor te zorgen dat alleen de juiste hoeveelheid op de juiste plaats wordt toegediend, terwijl ook de bodemverdichting wordt geminimaliseerd. Technologieën zoals Valtra Connect en TaskDoc zorgen voor meer efficiëntie en helpen bij het automatiseren van de documentproductie. De gegevens die automatisch worden gegenereerd door Valtra's Smart Farming oplossingen kunnen helpen bij de rapportage voor accreditatie en naleving, zodat u uw concurrentievoordeel behoudt en mogelijk nieuwe markten kunt aanboren.

Voor meer gedetailleerde schattingen van de besparingen die Valtra's Smart Farming oplossingen u kunnen opleveren, kunt u vandaag nog onze Smart Farming White Paper (engels) downloaden.