share

Valtra ondersteunt ontwikkeling CO2-neutrale vlees- en zuivelproductie

Valtra werkt samen met meststoffenbedrijf Yara in een Fins project dat tot doel heeft de milieueffecten van vlees- en zuivelproductie te reduceren. Het driejarige project maakt gebruik van Valtra Smart Farming-technologieën zoals Valtra Guide, Section Control, Variable Rate Control en Valtra Connect-telemetrie.

Finse veehouders die deelnemen aan het onderzoek, gebruiken hiervoor alle beschikbare technologie. Denk daarbij aan een lokaal weerstation dat lokale gegevens over luchttemperatuur, vochtigheid, wind en verdamping registreert. Sensoren meten de bodemtemperatuur en de beschikbare hoeveelheid vocht voor opname door de planten. Tijdens de oogst worden opbrengstmetingen gedaan. Met een Yara N-sensor op het dak van de tractor wordt continu de massa en het chlorofyl van de gewassen gemeten. Bodem en kuilvoer worden in laboratoria geanalyseerd op inhoudsstoffen.

Het project heeft als doel om agrarische ondernemers, met behulp van digitalisering en het efficiënt inzetten van hulpbronnen, te ondersteunen bij het doorvoeren van veranderingen op teeltsysteemniveau. Consumenten zullen in de toekomst immers niet uitsluitend willen weten waar hun voedsel vandaan komt, maar ook willen weten hoeveel brandstof, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen werden gebruikt en wanneer.

Gras bindt koolstof

Ongeveer de helft van de massa van veldgewassen is koolstof. Gras is dus heel effectief in het binden van koolstof. Gras heeft sterke wortels en veel massa. Als vaste plant bedekt gras de bodem veel beter dan granen. Hoe beter gras is gemaakt om te groeien, hoe meer het koolstof bindt. Tegelijkertijd worden productie-inputs geoptimaliseerd voor groei en wordt het brandstofverbruik geminimaliseerd.

Het driejarige project richt zich eerst op de introductie van verschillende technologieën. Verdere meetresultaten worden in het tweede en derde jaar verkregen. Naar verwachting is de uitkomst een geïntegreerd  proces dat geoptimaliseerd wordt om de CO2-uitstoot te minimaliseren en zoveel mogelijk koolstof te binden op het gebied van bemesting, tractorwerk en kuilkwaliteit.

Met ‘Valtra Connect’ op afstand is het mogelijk om te meten hoeveel tractorwerk op een specifiek perceel is uitgevoerd, hoeveel tijd daarvoor nodig was en hoeveel brandstof is gebruikt. De functie ‘Variabele snelheidsregeling’ op de SmartTouch-armleuning maakt het ook mogelijk om op basis van de analyse de optimale hoeveelheid kunstmest over verschillende delen van het veld te doseren. ‘Taak Doc’ draagt ​​teeltplannen over van de bedrijfscomputer naar de tractor en gegevens van de tractor terug naar de bedrijfscomputer. Ten slotte gebruikt het geautomatiseerde stuursysteem Valtra Guide locatiegegevens om al het bovenstaande mogelijk te maken.