share

Valtra maakt precisielandbouw bereikbaar voor iedereen

De Nederlandse loonwerker Christel Thijssen maakt volop gebruik van de precisielandbouw functionaliteiten van Valtra tractoren. In combinatie met het Cloudfarm-platform van Dacom Farm Intelligence laat hij zijn klanten profiteren van de voordelen van de moderne techniek.

Precisielandbouw gaat pas werken als je de boer kunt aantonen wat de voordelen zijn. En het moet bovenal eenvoudig zijn. Met mijn Valtra T174 lukt dat perfect.” 

Loonwerker Christel Thijssen uit het Noord-Nederlandse dorp Nieuwehorne staat altijd vooraan als zich nieuwe mogelijkheden aandienen voor zijn loonbedrijf. Zo ook met precisielandbouw. Toen Thijssen in het voorjaar van 2019 een Valtra T174 Direct met SmartTouch aanschafte had hij al een duidelijk beeld hoe hij functies als AutoGuideTaskDoc en VRC (variable rate control) kon gebruiken voor zijn klanten. Het plaatje werd nog concreter door de samenwerking tussen Valtra importeur Mechan Groep en software ontwikkelaar Dacom Farm Intelligence die een paar maanden eerder tot stand was gekomen. Zij hadden een koppeling tot stand gebracht tussen Cloudfarm en trekkerwerktuig combinaties met de AGCO-merken. Cloudfarm is een platform van Dacom voor registra-tie en verwerking van teelt- en gewasdata. Het primaire doel van deze koppeling was de automatisering van de teeltregistratie.  

Maar wij willen in de toekomst meer gaan doen met de trekkerdata en dan moet je ook beschikken over teelt- en gewasdata. Dacom heeft op dat terrein een sterke positie en opereert internationaal”, vertelt Marc de Haan, directeur Valtra bij Mechan Groep. 

Ook sprak het ons aan dat je in Cloudfarm trekkerdata kunt combineren met bijvoorbeeld bodem- of satellietkaarten. En toen Thijssen ons vertelde hoe hij taakkaarten wilde gebruiken voor de aansturing van machines bleek hij de ideale partner om de precisielandbouwmogelijkheden van Valtra trekkers verder te ontdekken en ontwikkelen. Ook zijn Valtra-dealer fa. van der Vegt uit Scherpenzeel haakte enthousiast aan.” 

Communicatie met klanten

Het Cloudfarm platform bood Thijssen de ideale oplossing om bodem- en gewasgegevens op perceelsiveau vast te leggen en te koppelen aan bijvoorbeeld teeltregistraties of trekkerdata. Zo legt een Valtra met gps elke 5 meter het brandstofverbruik vast; dat kan dienen als maat voor bodemverdichting. Maar bovenal is Cloudfarm de spil in de communicatie met zijn klanten.  

Thijssen legt uit: “De klanten kunnen inloggen op mijn Cloudfarm account en krijgen daar toegang tot hun eigen percelen; vervolgens kan de klant een opdracht aanmaken om bijvoorbeeld op perceel A een bemesting uit te voeren met 250 kilo kunstmest B. Ik stuur de opdracht via TaskDoc naar mijn Valtra. Dat is een kwestie van een druk op een knop. Aangekomen herkent de trekker het perceel automatisch en activeer ik de werkopdracht. Daarna hoef ik alleen nog maar naar het begin van de AB-lijn te manoeuvreren. Daarna nemen Valtra Auto Guide en de automatische sectiecontrole het over en zorgen voor de aansturing van mijn Kverneland Geospread kunstmeststrooier. Na afloop levert TaskDoc een doseringskaart als bewijs van uitvoering. Dat is ook makkelijk voor de bemestingsadministratie die in Nederland verplicht is.” 

Zo’n 70 % van zijn klanten gebruikt de Cloudfarm-methode om werkopdrachten met Thijssen te delen. Toevoegen van nieuwe percelen in Cloudfarm gebeurt via de Basisregistratie Percelen van de Nederlandse overheid en is zeer eenvoudig.  

Deze aanpak kost slechts € 2,-/ha en komt bovenop het basistarief van € 8,-/ha voor het kunstmest strooien. Maar het levert ook veel voordeel op, vertelt Thijssen. 

Je hebt geen overlap bij kopakkers en geren, er komt geen korrel kunstmest in de sloot en je hebt overal dezelfde gift. Met mijn uitrusting werk ik ook veel efficiënter; ik rij geen meter te veel. Ik heb al besparingen op kunstmest bij veehouders gerealiseerd tot ca. 40 %. En er is nog veel meer te halen. Veel veehouders doen wel aan precisielandbouw in de stal maar nog niet op het land. Akkerbouwers zijn van nature meer gericht op precisie en maatwerk bij de gewasverzorging. Die zijn ook al meer bezig met precisielandbouw.” 

Strooien met taakkaart

Wanneer een klant interesse toont kan Thijssen ook werken met plaatsspecifieke dosering op basis van een taakkaart. Zo’n taakkaart maakt hij op basis van (gratis) satellietbeelden of met gegevens van zijn Yara N-sensor. En ook hier is voordeel te boeken volgens Thijssen.  

Met plaatsspecifieke dosering krijg je een homogener gewas en dus een gelijkmatiger kwaliteit ruwvoer. En de voordelen van de basis-aanpak blijven. Maar het is wel wat duurder.” 

Ondanks de perspectieven constateert de loonwerker dat de stap naar plaatsspecifieke dosering voor veel veehouders nog een drempel is.  

Ze zijn zich vaak onvoldoende bewust van verschillen in de bodem. En ze zijn vaak ook gehecht aan hun oude manier van werken en geven na elke snede dezelfde kunstmestgift. Ik ga in de winter met ze in gesprek over de alternatieve aanpak die ik ze kan bieden. Stukje bij beetje lukt het om steeds meer klanten te overtuigen van de voordelen. Ook de stijgende kunstmestprijzen zijn een steuntje in de rug.”

Maatwerk oplossingen

Loonwerker Thijssen beschikt nu over een systeem waarin alle componenten probleemloos met elkaar communiceren. Dat is aan meerdere factoren te danken.  

Thijssen: “Valtra maakt alleen trekkers en is er dus bij gebaat dat de communicatie met machines van andere merken probleemloos verloopt. En ik heb van mijn contactpersoon bij Dacom begrepen dat de AGCO-merken zich beter aan de internationale communicatiestandaarden (Isobus) houden dan andere trekker merken.”

Ook Thijssens Valtra dealer fa. van der Vegt speelde een belangrijke rol. 

Voor de maatwerk-oplossingen was mijn dealer absoluut onmisbaar. Ik wilde bijvoorbeeld de bediening van de kunstmeststrooier persé op een tweede SmartTouch scherm. Daar heeft Van der Vegt veel dingen voor moeten uitzoeken in overleg met de Valtra-fabriek. En ook voor de communicatie met mijn Yara N-sensor was een maatwerk-oplossing nodig. Gelukkig heeft de dealer een monteur die, net als Van der Vegt zelf, helemaal opgaat in de nieuwe digitale technieken op de Valtra’s. En indien nodig kan hij terugvallen op twee ervaren techneuten bij de importeur. De ondersteuning door Mechan Groep is echt prima.” •

Eenpersoons loonbedrijf met focus op speciale taken 

Christel Tijssen is geen gewone loonwerker. Hij heeft maar 1 trekker, geen vast personeel en een beperkt arsenaal machines voor een gelimiteerd aantal taken. Zijn Valtra T174 Direct is voorzien van Valtra Connect en beschikt over een luchtdrukwisselsysteem en Michelin XeoBib banden waarmee hij op 0,5 bar kan werken. Zo spaart hij de bodems van zijn klanten. Achterop de cabine zijn camera’s gemonteerd voor het monitoren van machines. Werkzaamheden waarin Thijssen is gespecialiseerd zijn: 

• Precisie kunstmest strooien met de Kverneland Geospread Isobus kunstmeststrooier (3000 ha/jr.)

• Grondontsmetting (chemisch of met biofumigatie) 

• Aanleg van proefvelden (inclusief uitgebreide bodemscan)

• Grondbewerking (Imants roterende spitmachine en Kverneland Smaragd cultivator) 

• Kilveren op gps

• 6 m breed klepelen (in combinatie met inspitten voor biofumigatie) 

Altijd aan het innoveren

Thijssen probeert zich te onderscheiden door altijd voorop te lopen met innovatie. Zo was hij de eerste Nederlandse loonwerker die gewasbeelden maakte met een Ebee-drone. Later richtte hij een samenwerkingsverband op van 9 agrarische dronevliegers. Ook bracht Thijssen de bodem van vele akkers in beeld met de Veris bodemscanner en gebruikt hij de Yara N-sensor (of beelden van de Ebee drone) voor de aansturing van zijn Kverneland GEO Spread kunstmestrooier.  

Thijssen wordt vaak door machinefabrikanten gevraagd om nieuwe machines uit te proberen. Momenteel beproeft hij de onkruid electrocutiemachine van Zasso en doet hij loon- en testwerk met een Agrifac veldspuit met spotspray-techniek. De nauwkeurigheid van behandeling is 25 bij 25 cm. Ook doet Thijssen ervaring op met de Soil Reader bodemscanner en coacht hij melkveehouders en akkerbouwers bij de introductie van precisielandbouw op hun be-drijf. Sinds 1,5 jaar werkt hij aan de ontwikkeling van een Face Monitoring System (FMS) voor vermoeidheidsherkenning bij trekkerchauffeurs.

Dacom wereldwijd actief met management ondersteuning in de landbouw 

Dacom Farm Intelligence uit Emmen is al ruim 30 jaar actief met de ontwikkeling van hard- en software oplossingen voor boeren en agribusiness. Voor telers van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen biedt Dacom uitgebreide mogelijkheden voor teeltregistratie, perceel management, irrigatiemanagement en ziekteadvisering. Al deze toepassingen zijn cloud-georienteerd. Dacom ontwikkelt en levert weerstations en bodemvochtsensoren; weerdata zijn ook los te koop. Voor de agribusiness heeft Dacom Farmlook ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel om via internet perceel-, teelt- en weerdata centraal te verzamelen en verwerken. Farmlook geeft inzicht in gewasontwikkeling, helpt bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen en kan desgewenst ook worden ingezet voor advisering van telers. Dacom is wereldwijd actief in meer dan 40 landen en bij ruim 26.000 telers. Recentelijk is Dacom overgenomen door het Israëlische CropX, een wereldwijde leider op het gebied van landbouw data-analyse. 

Tekst en foto: Kwoot Communicatie